Chuối Laba Đà Lạt

Giá:

Những năm 20 của thế kỷ trước, những người dân đi mở đất ở vùng Nam Tây nguyên đã mang theo nhiều giống chuối để trồng ở vùng La Ba, xã Phú Sơn, nay thuộc huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Với những điều kiện thuận lợi về khí hậu, đất đai, độ cao… trong nhiều giống chuối được trồng ở vùng này, nhóm giống chuối già (già hương ) đã có những hương vị và phẩm chất đặc trưng được nhiều người ưa thích với tên gọi chuối Laba….Chuối Laba Đà Lạt  chuoi da lat

Category: .

Giá:

Những năm 20 của thế kỷ trước, những người dân đi mở đất ở vùng Nam Tây nguyên đã mang theo nhiều giống chuối để trồng ở vùng La Ba, xã Phú Sơn, nay thuộc huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Với những điều kiện thuận lợi về khí hậu, đất đai, độ cao… trong nhiều giống chuối được trồng ở vùng này, nhóm giống chuối già (già hương ) đã có những hương vị và phẩm chất đặc trưng được nhiều người ưa thích với tên gọi chuối Laba….Chuối Laba Đà Lạt  chuoi da lat

Category: .

Chuối Đà Lạt chuoi da lat

Những năm 20 của thế kỷ trước, những người dân đi mở đất ở vùng Nam Tây nguyên đã mang theo nhiều giống chuối để trồng ở vùng La Ba, xã Phú Sơn, nay thuộc huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Với những điều kiện thuận lợi về khí hậu, đất đai, độ cao… trong nhiều giống chuối được trồng ở vùng này, nhóm giống chuối già (già hương ) đã có những hương vị và phẩm chất đặc trưng được nhiều người ưa thích với tên gọi chuối Laba (chuoi da lat)….

Chuối Laba Đà Lạt

 

chuoilaba (3)

hình ảnh chuối laba chụp tại cửa hàng dauchuoidalat.com

chuoilaba (4)

hình ảnh chuối laba chụp tại cửa hàng dauchuoidalat.com

chuoilaba (1)

hình ảnh chuối laba chụp tại cửa hàng chuoi da lat