Dâu tây Đà Lạt loại Trung

Giá:

Dâu tây Đà Lạt loại hai hay còn gọi là dâu trung xuất xứ từ Đà Lạt, dâu tây đà lạt luôn tươi ngon khi nhập về buổi sáng các hàng ngày trong tuần. Dâu tây Đà Lạt loại Trung có kích thước trái khoảng 12-14 trái / 100gram thích hợp cho việc xay sinh tố hay trang trí bánh kem loại nhỏ.

 

Category: .

Giá:

Dâu tây Đà Lạt loại hai hay còn gọi là dâu trung xuất xứ từ Đà Lạt, dâu tây đà lạt luôn tươi ngon khi nhập về buổi sáng các hàng ngày trong tuần. Dâu tây Đà Lạt loại Trung có kích thước trái khoảng 12-14 trái / 100gram thích hợp cho việc xay sinh tố hay trang trí bánh kem loại nhỏ.

 

Category: .

Dâu tây Đà Lạt loại hai hay còn gọi là dâu trung xuất xứ từ Đà Lạt, dâu tây đà lạt luôn tươi ngon khi nhập về buổi sáng các hàng ngày trong tuần. Dâu tây Đà Lạt loại Trung có kích thước trái khoảng 12-14 trái / 100gram thích hợp cho việc xay sinh tố hay trang trí bánh kem loại nhỏ.

Dưới đây là một số hình ảnh Dâu tây Đà Lạt loại Trung chụp tại cửa hàng Dâu tây chuối Đà Lạt chúng tôi.

 

dautrung (9)Dâu tây Đà Lạt loại Trung chụp tại cửa hàng Dâu tây chuối Đà Lạt chúng tôi.

dautrung (8)Dâu tây Đà Lạt loại Trung chụp tại cửa hàng Dâu tây chuối Đà Lạt chúng tôi.

dautrung (7)Dâu tây Đà Lạt loại Trung chụp tại cửa hàng Dâu tây chuối Đà Lạt chúng tôi.

dautrung (6)Dâu tây Đà Lạt loại Trung chụp tại cửa hàng Dâu tây chuối Đà Lạt chúng tôi.

 dautrung (5)Dâu tây Đà Lạt loại Trung chụp tại cửa hàng Dâu tây chuối Đà Lạt chúng tôi.

dautrung (4)Dâu tây Đà Lạt loại Trung chụp tại cửa hàng Dâu tây chuối Đà Lạt chúng tôi.

dautrung (3)Dâu tây Đà Lạt loại Trung chụp tại cửa hàng Dâu tây chuối Đà Lạt chúng tôi.

dautrung (1)Dâu tây Đà Lạt loại Trung chụp tại cửa hàng Dâu tây chuối Đà Lạt chúng tôi.

 

nguồn:  Dâu tây Đà Lạt loại Trung