Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ

Giá:

Dâu tây loại Nhỏ (Dâu Bi) tại cửa hàng (loại 3) trái nhỏ hơn loại Lớn và Trung, Dâu Bi được nhập mới về cửa hàng vào buổi sáng mỗi ngày, kích thước loại dâu này khoảng từ mười tám đến hai mươi bốn trái cho một trăm gram (18->24 trái / 100 gram). dau tay loai nho hay còn gọi là dâu bi vì dựa theo kích thước của nó. Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ, dâu tây đà lạt loại nhỏ là giống trái nhỏ ngọt và thơm thường dùng xay sinh tố, trang trí bánh kem nhỏ cho hình dáng rất xinh xắn và dễ thương.

Category: .

Giá:

Dâu tây loại Nhỏ (Dâu Bi) tại cửa hàng (loại 3) trái nhỏ hơn loại Lớn và Trung, Dâu Bi được nhập mới về cửa hàng vào buổi sáng mỗi ngày, kích thước loại dâu này khoảng từ mười tám đến hai mươi bốn trái cho một trăm gram (18->24 trái / 100 gram). dau tay loai nho hay còn gọi là dâu bi vì dựa theo kích thước của nó. Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ, dâu tây đà lạt loại nhỏ là giống trái nhỏ ngọt và thơm thường dùng xay sinh tố, trang trí bánh kem nhỏ cho hình dáng rất xinh xắn và dễ thương.

Category: .

 Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ (Dâu Bi) tại cửa hàng (loại 3) trái nhỏ hơn loại Lớn và Trung, Dâu Bi được nhập mới về cửa hàng vào buổi sáng mỗi ngày, kích thước loại dâu này khoảng từ mười tám đến hai mươi bốn trái cho một trăm gram (18->24 trái / 100 gram). dau tay loai nho hay còn gọi là dâu bi vì dựa theo kích thước của nó. Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ, dâu tây đà lạt loại nhỏ là giống trái nhỏ ngọt và thơm thường dùng xay sinh tố, trang trí bánh kem nhỏ cho hình dáng rất xinh xắn và dễ thương.

 

Một số hình ảnh Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ chụp tại cửa hàng

Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ sau khi xếp vào bịch 1kg

daubi (9)Một số hình ảnh Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ chụp tại cửa hàng

daubi (8)Một số hình ảnh Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ chụp tại cửa hàng

daubi (7)Một số hình ảnh Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ chụp tại cửa hàng

daubi (5)Một số hình ảnh Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ chụp tại cửa hàng

daubi (1)Một số hình ảnh Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ chụp tại cửa hàng

daubi (2)Một số hình ảnh Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ chụp tại cửa hàng

daubi (3)Một số hình ảnh Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ chụp tại cửa hàng

Dâu tây Đà Lạt loại nhỏ