Dâu đà lạt loại cơi

Dâu tây đà lạt loại cơi, được tuyển chọn kỹ.

Kích thước lớn, khoảng 6-8 trái trên 100 grams.

 

Chúc quý khách hài lòng với dịch vụ và sản phẩm của cửa hàng Dâu Chuối Đà Lạt – Trí Đạt chúng tôi.

 

Dâu tây đà lạt loại lớn

Dâu tây đà lạt loại lớn, được tuyển chọn kỹ.

Kích thước dâu lớn, khoảng 8-11 trái trên 100 grams.

Chúc quý khách hài lòng với dịch vụ và sản phẩm của cửa hàng Dâu Chuối Đà Lạt – Trí Đạt chúng tôi.

 

 

Dâu đà lạt loại trung

Dâu tây đà lạt loại trung, được tuyển chọn kỹ.

Kích thước dâu trung, khoảng 10-14 trái trên 100 grams.

Chúc quý khách hài lòng với dịch vụ và sản phẩm của cửa hàng Dâu Chuối Đà Lạt – Trí Đạt chúng tôi.